เรียนทำสมูทตี้, สอนทำสมูทตี้, เรียนทำน้ำผลไม้ปั่น, สอนทำน้ำผลไม้ปั่น
  Smoothies Clubs Youtube    Smoothies Clubs Line    Smoothies Clubs Facebook    Smoothies Clubs IG   Smoothies Clubs Tiktok       
Smoothies Clubs
SmoothiesSuperCombo by ครูจิ๊บ SmoothiesSuperCombo by ครูจิ๊บ SmoothiesSuperCombo by ครูจิ๊บ SmoothiesSuperCombo by ครูจิ๊บ SmoothiesSuperCombo by ครูจิ๊บ


        Home --> วิธีการสมัครเรียน        วิธีการสมัครเรียน
        ............................................................................................................
- เช็ครอบหลักสูตร วันที่และ
  เวลาเรียน จากตารางเรียน
- โทรมาลงชื่อจองเวลาเรียนได้ที่
  099-154-1624
- โอนเงินจอง 1,000 บาท มาที่
  ชื่อบัญชี :ณัฐชนันท์ พรหมสาขา ณ สกลนคร
  ธนาคารไทยพาณิช สาขาบางนา
  ประเภท ออมทรัพย์
  เลขที่บัญชี 015-446-753-6
  และโทรแจ้งการโอนเงินได้ที่
  099-154-1624
- เก็บสลิปหลักฐานการโอนเงิน (ตัวจริง)
  เพื่อนำมายืนยันการลงทะเบียนพร้อมกับ
  ชำระเงินค่าเรียนส่วนที่เหลือกับเจ้าหน้าที่
  ที่หน้าชั้นเรียน
ตัวอย่างหลักฐานการโอนเงิน ที่สามารถนำมาใช้ในการลงทะเบียน
ตัวอย่างหลักฐานการโอนเงิน ที่ไม่สามารถนำมายืนยันการลงทะเบียน
* * หากไม่นำหลักฐานการโอนเงินมา ท่านจะต้องชำระค่าเรียนเต็มจำนวน
* * ท่านที่ต้องการเลื่อนวันและเวลาเรียน กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเรียน
  อย่างน้อย 3 วัน
Smoothies Clubs
ค้นหารอบเรียน

วันที่ เดือน ปี  
Smoothies Clubs Smoothies Clubs Smoothies Clubs Smoothies Clubs Smoothies Clubs
Smoothies Clubs Smoothies Clubs
Smoothies Clubs
Smoothies Clubs